תחומי עיסוק

 דיני עבודה
אזרחי- מסחרי
מקרקעין
הוצאה לפועל